Esercizi spirituali a Vigarolo
Un bel racconto della nostra cara lettrice Piera Negri Piacentini, di 81anni


Gh’èvi dùdes àni e, ùna dumìnica dòpu dišnà, me màma l’è ’ndài a dutrìna cun le dòne de l’Azione Cattolica.
Quànde l’è ’gnǜda a ca’ la m’à di’: “ Giuedì te ’ndarè a fà i Esercizi Spirituali a Vigarö. Sti’ là tri dì e ’gnì a ca’ sàbete.”
L’à m’à preparàde una sachéla de stòfa; l’à gh’à mis indrèn: una camìša da nòte, du pàra de mudandìne e trè golìa. È ’gnude cun nöme: la Eša, fiöla d’la pitùra, Celestìna, la fiöla del murnè, Mariùcia la stradìna e altre fiulìne. Giuedì matìna, de bunùra, sèreme šamò prùnte! El siùr Batìsta, el murnè, el n’à mis sü la barèta tiràda da un cavàl biànche e sème partìde , setàde vǜna arènta a l’òltra.
Tǜte cuntènte seme rüvàde a Vigarö. I n’àn mis in quàter in d’una stànsa.
Gh’èr quèl che se ciamarés adès un bèl parco, ùna pùcia d’acqua, ’me füdés un laghète e una niàda de sinsàle.
A la matìna Santa Messa con varie preghiere. Al dopu dišnà Santo Rosario, pasegiàda nel parco a pensà a le prédiche scultàde àla matìna e traendo le debite conclusioni. Quan’ che ’ndèveme in stànsa gh’èveme da mètes sü l’inginocchiatoio e pensà a la mòrte. Guài se te scapèva da rìde o schersà! ’Gnèveme sǜbete riciamàde al silenzio e alla concentrazione.
Àla sìra la cena (delle beffe) e altre preghiere. Se ’ndèva a durmì bèl a bunùra, in cumpagnìa d’le sinsàle che i te pacèvun tǜta.
Sàbete dòpu dišnà el siùr Batìsta l’è ’gnǜde a töne cu la stésa barèta e ’l stés cavàl biànche e sème rüvàde a ca’.
Quànde le nòste màme i n’àn vìste i s’àn stremìde. Gh’èveme le fàce, i bràsi e le gàmbe tǜte mangiàde da le sinsàle, parìva che gh’èveme le rùsule e sèreme tǜte malcuntènte.
Me màma, quànde la m’à vìste la m’à di’: “Ti a Vigarö te ghe vè pü! Te me pàri patìda e tǜta sanguanènta, pòra picinìna.”
J ̆ èn stài i prìmi e i ǜltemi Esercìsi Spiritüài de tǜta la me vìta e dòpu tànti àni m’jà regòrdi amò!.

 

IL PONTE - foglio d'informazione locale di Sant'Angelo Lodigiano