El nòste dialète

Con questo numero de “Il Ponte” iniziamo a pubblicare alcune composizioni poetiche in dialetto santangiolino del sacerdote don Domenico Oppizzi, morto nel 1998. Le poesie fanno parte del volume “Via Barasa”, pubblicato nel 1980, in cui sono raccolte storie di personaggi, fatti, idee di una Sant’Angelo ormai scomparsa.
Pubblichiamo inoltre una gustosa poesia composta da una signora del rione San Rocco che ricorda in modo genuino la tradizione religiosa della festa di San Rocco.VIA BARASA

Mè, son nassüde
in via Umberto,
ciuè “in piassa”, ‘me se dis,
in du l’è ch’i parlu “in alto”:
barasén un pò bastarde.
Perchè alura, chi a Sant’Angel,
de dialèti ghe n’èr tri:
quèl d’la Costa, de San Roche,
e pö quèl d’i Büsmarö.
Quèi d’la Piassa i mèstürèvun
‘l “barasén” cu’l “milanès”
perchè ièrun püssè siuri,
a fà insì i se distiguèvun.
Cume quande i Bulugnén
dal Castél che l’èr là in vòlte
i guardèvun cun süpèrbia
i Barasa de San Roche...
Vön de lur l’èr a Milan...
- Per favore!... Piazza Alta?... -
Piazza Alta?! Lü ‘l cerchèva
Piassa “Alessandro Volta”...
Ma bèn prèste, dü o tri ani,
m’àn purtade in via Barasa,
numèr vön, curte d’i Ragi,
‘rènta a Stéve èl furmagè.
‘na muntagna de fradèi,
una strögia de vésén;
tanti fiöi per giügà insèma.
El me munde l’èr quèl là.
Pö, la Bàia cun èl Baldu
e la curte de Murgén,
Girumén èl maiuchè,
la straciöla
per n’nda a scundés...
Via Barasa, la “Massaia”,
gh’l’ò in dél cör
‘me un Paradìs!
Per metà l’èra rissada,
per metà desmèntegada...

Don Oppizzi è anche conosciuto col soprannome di "Dondo", come eccellente pittore. Il dipinto raffigura Via Barasa ed è la copertina del libro da cui è tratta la poesia che pubblichiamo

Che bèl munde l’èr per me!
Puarèti, ma cuntènti;
un pò ladri... e un pò santi
Che giügade e... che litàde!
Se pudèva mai stüfiss.
Cume in “Curte d’i Miraculi”
che a Parigi l’èr famusa.
La me strada l’è amò bèla,
ma pü, propi cume alura:
iàn strepade la rissada
e la Baia d’i Barasa,
gh’è restade amò, in discesa,
per i fiöi, quande fa frège,
una bèla sgüiaröla
fai de giass, per rumpe ‘l nas!
Stò ‘ncamò in via Barasa,
pü al vön, ma al nümer tri,
che pö adèss l’è ‘l vintisés...
Cambia tüte “Ciau Ninèta!”.

Don Domenico Oppizzi

LA SANDALINA
Un ringrasiamente al noste Prete che tante èl fa per èl noste Busaroche

Quande ò legiüde sul giurnalén che la Prucesiòn
la fèva èl gir dal punte, sü per la masaia, son turnada fiulìna
quande curìvi in strada per vède ch’ì metèvun la sandalina.
San Roche èl ghèva da pasà
e tuti i papà e i noni i fèvun a gara per pudèl purtà.
Anca se la strada l’èra no sfaltada, l’èra pièna de gèra,
nome fiulén ghe curìveme adré in pé per tèra.
Quanti ani che pasàde da alura!
Adès a San Roche i g’han mìs la vetüra!
Ma quande vèdi pasà la Prucesiòn, me, turni fiulìna e me vèn
èl magòn, perchè la fede per èl noste Sante, l’è semper pusè forta
e la sandalina nel me cör l’è amò quèla d’una volta!

MariaIL PONTE - foglio d'informazione locale di Sant'Angelo Lodigiano