La poesia


La giuentü in d’la valìs

Incö süla basura
la föra, nel giardén,
le adré a piuisnà.

Ma el sul, turnande indré;
el lüstra la risada
e da na pianta cröda
na föia desmentegada.

Le vus i van luntan
in gir pr’el giardén,
sfiurìs l’ültime fiur
dei quater Sancarlén.

Me vo per el vial
urmai abandunade,
e per l’ültima volta
me fermi sül cancèl.

Adiu me vegia cà
adiu me bèl giardén.
Sènsa giras indré
me vo per la me strada
e porti in’dlà valìs...
la giuentü pasada!

Rino Bagnaschi

Poesia presentata al 27° incontro dei poeti dialettali il 25 ottobre 2009a Montanaso Lombardo